Identity for concerts at Ramsmora Marina, Ljusterö.

Client: Musik på Varvet